Kids Hamburger
Hamburger eti (dana), 3,75'' ekmek, ketçap
Kids Hamburger
53,00 TL
1
Garnitür
Ekstra Garnitür
Peynir
Peynir
0